Skip Navigation Links

Sekačky ruderálních porostů

Attila 51


Likvidátor ruderálních porostů v nepřístupných nebo omezených prostorech s pracovním záběrem 51 cm.

Attila 88/95/98/98X


Profesionálové pro sekání ruderálních porostů a náletů, pracující i v těch nejextrémnějších podmínkách a svazích.

ATTILA SKD


Mulčovací sekačka vysoké trávy a ruderálních porostů na nerovném terénu a ve strmých svazích (30%). 

Attila 180


Pokořitel svahů s křídlovým sekačem, stabilizačním systémem a pracovním záběrem 180 cm.